I risultati dell’annuale Torneo Tag Team della NOAH andato in scena il mese scorso:


NOAH “Global Tag League 2016” – Day #5
Martedì 26 Aprile – Okayama (Japan)

Tag Team Match

Akitoshi Saito & Hitoshi Kumano battono Kaito Kiyomiya & Shiro Tomoyose (9:44)

Suzuki-gun (El Desperado & Taichi) battono Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa (9:34)

Hajime Ohara & Kenou battono Suzuki-gun (TAKA Michinoku & Yoshinobu Kanemaru) (10:26)

Eight Man Tag Team Match

Captain NOAH, Genba Hirayanagi, Naomichi Marufuji & Toru Yano battono Mohammed Yone & Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada) & Quiet Storm (9:32)

Global Tag League 2016 Match

TenKoji (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima) [6] battono Suzuki-gun (Shelton Benjamin & Takashi Sugiura) [6] (13:31)

Global Tag League 2016 Match

Suzuki-gun (Minoru Suzuki & Takashi Iizuka) [4] battono Killer Elite Squad (Davey Boy Smith Jr. & Lance Archer) [4] (10:23)

Global Tag League 2016 Match

Go Shiozaki & Maybach Taniguchi [6] battono Katsuhiko Nakajima & Mitsuhiro Kitamiya [4] (18:30)

 

NOAH Global Tag League 2016

NOAH “Global Tag League 2016” – Day #6
Venerdì 29 Aprile – Yamagata (Japan)

Yoshinari Ogawa batte Shiro Tomoyose (6:31)

Six Man Tag Team Match

Akitoshi Saito, Captain NOAH & Genba Hirayanagi battono Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada) & Kaito Kiyomiya (11:50)

Suzuki-gun (El Desperado, Taichi & Yoshinobu Kanemaru) battono Hajime Ohara, Hitoshi Kumano & Kenou (12:33)

Suzuki-gun (Shelton Benjamin, TAKA Michinoku & Takashi Sugiura) battono Katsuhiko Nakajima, Masa Kitamiya & Taiji Ishimori (13:33)

Global Tag League 2016 Match

Naomichi Marufuji & Toru Yano [4] battono Mohammed Yone & Quiet Storm [2] (12:20)

Global Tag League 2016 Match

Killer Elite Squad (Davey Boy Smith Jr. & Lance Archer) [6] battono TenKoji (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima) [6] (12:17)

Global Tag League 2016 Match

Suzuki-gun (Minoru Suzuki & Takashi Iizuka) [6] battono Go Shiozaki & Maybach Taniguchi [6] (18:09)