I risultati dell’annuale Torneo Tag Team della NOAH andato in scena nelle scorse settimane:


NOAH “Global Tag League 2016” – Day #7
Sabato 30 Aprile – Niigata (Japan)

Hitoshi Kumano batte Shiro Tomoyose (6:17)

Six Man Tag Team Match

Akitoshi Saito, Captain NOAH & Genba Hirayanagi battono Kaito Kiyomiya, Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa (10:26)

Tag Team Match

Hajime Ohara & Kenou battono Suzuki-gun (Taichi & Yoshinobu Kanemaru) (10:15)

GHC Junior Heavyweight Tag Team Title Match

Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada) (c) battono Suzuki-gun (El Desperado & TAKA Michinoku) (14:04) e mantengono i Titoli

Global Tag League 2016 Match

Mohammed Yone & Quiet Storm [4] battono Suzuki-gun (Minoru Suzuki & Takashi Iizuka) [6] (14:08)

Global Tag League 2016 Match

Katsuhiko Nakajima & Mitsuhiro Kitamiya [6] battono TenKoji (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima) [6] (14:22)

Global Tag League 2016 Match

Killer Elite Squad (Davey Boy Smith Jr. & Lance Archer) [8] battono Go Shiozaki & Maybach Taniguchi [6] (14:10)

Global Tag League 2016 Match

Naomichi Marufuji & Toru Yano [6] battono Suzuki-gun (Shelton Benjamin & Takashi Sugiura) [6] (13:10)

 

NOAH Global Tag League 2016

NOAH “Global Tag League 2016” – Day #8
Martedì 3 Aprile – Tokyo (Japan)

Yoshinari Ogawa batte Kaito Kiyomiya (8:12)

Six Man Tag Team Match

Akitoshi Saito, Captain NOAH & Genba Hirayanagi battono Hitoshi Kumano, Shiro Tomoyose & Taiji Ishimori (11:18)

Eight Man Tag Team Match

Hajime Ohara, Kenou & Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada) battono Suzuki-gun (El Desperado, Taichi, TAKA Michinoku & Yoshinobu Kanemaru) (14:28)

Global Tag League 2016 Match

Killer Elite Squad (Davey Boy Smith Jr. & Lance Archer) [10] battono Mohammed Yone & Quiet Storm [4] (9:32)

Global Tag League 2016 Match

Go Shiozaki & Maybach Taniguchi [8] battono TenKoji (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima) [6]

Global Tag League 2016 Match

Suzuki-gun (Shelton Benjamin & Takashi Sugiura) [8] battono Katsuhiko Nakajima & Mitsuhiro Kitamiya [6] (15:44)

Global Tag League 2016 Match

Naomichi Marufuji & Toru Yano [8] battono Suzuki-gun (Minoru Suzuki & Takashi Iizuka) [6] (19:10)