Annunciata l'edizione 2014 della FurinKazan Tag league 2014, annuale Torneo di coppia della federazione in scena dall'11 al 24 Dicembre.
Ecco partecipanti e incontri annunciati:
 
ZERO1 "FURINKAZAN TAG LEAGUE 2014" 20142 11-24/12 – Team e Incontri
 
– Akebono (AJPW) & Yusaku Obata 
– Shinjiro Otani & Yoshikazu Yokoyama 
– Takuya Sugawara & "brother" YASSHI 
– Ryouji Sai & TARU 
– Ikuto Hidaka & Fujita "Jr." Hayato (Michinoku Pro) 
– Daemon-gun (KAMIKAZE & Daemon Ueda) 
– Kankuro Hoshino & Masato Inaba (BJW) 
– Kohei Sato & Hideki Suzuki 
– Atsushi Onita (Onita Pro) & Masashi Aoyagi (Freelance) 
– Dangan Yankees (Masato Tanaka & Takashi Sugiura) (NOAH)
 
 
11/12 Tokyo Shinkiba 1stRING
 
– Round 1: Ikuto Hidaka & Fujita "Jr." Hayato vs. Takuya Sugawara & "brother" YASSHI 
– Round 2: Kohei Sato & Hideki Suzuki vs. Kankuro Hoshino & Masato Inaba 
 
14/12 Aichi Tawarashi Gymnasium
 
– Round 1: Atsushi Onita & Masashi Aoyagi vs. Daemon-gun (KAMIKAZE & Daemon Ueda) 
 
15/12 Sendai City Miyagino Ward Cultural Center
 
– Round 2: Shinjiro Otani & Yoshikazu Yokoyama vs. Ryouji Sai & TARU 
 
19/12 Ibaraki Prefectural Sports Center
 
– Round 2: Dangan Yankees (Masato Tanaka & Takashi Sugiura) vs.  vincente Onita & Aoyagi/Daemon-gun 
– Round 2: Akebono & Yusaku Obata vs. vincente Hidaka & Fujita/Sugawara & YASSHI 
 
24/12 Tokyo Korakuen Hall
 
– Semifinale: 
– Semifinale:
– Finale: 
 
Fonte: PuroresuSpirit & ZonaWrestling